Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
Οι κίονες, ως γνωστόν, υφίστανται μια εξόγκωση (η όποια καλείται <<ένταση>>) στο μέσον περίπου του ύψους του κίονα, που πρώτος μελέτησε ο Άγγλος Πενροουζ και που κυμαίνεται από 0,6 έως 1,9 εκατοστά.
Εκείνο, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως οι άξονες των κιόνων, όπως και το επιστύλιο με το διάζωμα, έχουν μια ανεπαίσθητη κλίση προς τα μέσα, που κυμαίνεται από 0,9 έως 8,6 εκατοστά.
Αυτή η κλίση σημαίνει πως αν προεκτείνουμε νοερά τους άξονες προς τα πάνω, θα ενωθούν σε κάποιο ύψος σχηματίζοντας μια νοερή πυραμίδα. Τοίχοι, παραστάδες και άλλες υποτιθέμενες κατακόρυφες επιφάνειες παρουσιάζουν ανάλογες κλίσεις. Η κλίση αυτή επινοήθηκε προφανώς για να δίνει στο οικοδόμημα μια αίσθηση μεγαλύτερης σταθερότητας.
Κι αν μέχρι εδώ όλα μοιάζουν λογικά, το αίνιγμα είναι πως το σημείο πάνω στην κρηπίδα, στο οποίο ενώνονται οι νοερές πλευρικές επεκτάσεις των κιονοστοιχιών του Παρθενώνα, είναι περίπου 1.852 μετρά, <<δημιουργώντας>> έναν όγκο που είναι περίπου ο μίσος της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας της Αιγύπτου!
Και το αρχικό αίνιγμα παραμένει. Πως υπολόγισαν και έδωσαν αυτές τις αδιόρατες κλίσεις στους κίονες, στους τοίχους, στις παραστάδες και γενικά σε όλο το οικοδόμημα; Κι αν στα αρχιτεκτονικά σχεδία ήταν εύκολο με μολύβι και χαρτί, πως κατάφερε ο απλός εργάτης και λιθοξόος να τα φέρει σε πέρας;Ανάλογος είναι η καμπυλότης των επιστυλίων ( η μαρμάρινη δοκός που τοποθετείται πάνω στους στύλους ) . Με τας ελαφροτάτας ταύτας καμπυλώσεις τας οποίας πρώτος εμελέτησεν ο Άγγλος Penrose ( 1851 ), το μέγα οικοδόμημα αποκτά μίαν ελαστικότητα και ένα φτερούγισμα προς τα άνω.
(Σχέδιο 2)

Πλην τούτου οι κίονες κλίνουν ελαφρώς προς τα μέσα , εις τρόπον ώστε εάν νοερώς τους επεκτείνωμεν εις το άπειρον, θα σχηματισθή πυραμίδα.( φανταστική απεικόνιση, σχέδιο 4 ) 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Παρθενώνας το τέλειο οικοδομικό κατασκεύασμα, εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,Σελ.164

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου